SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

THƠ VĂN

Line

Thơ NGUYỄN HẢI BÌNH

Thơ TRƯƠNG LÊ NGUYỄN

Thơ NGUYỄN TIẾN ANH (K5) Thơ NGUYỄN QUANG

Thơ VŨ VĂN XUẤT

Thơ HÀ MAI ANH

Thơ ĐỨC TRƯỜNG Thơ HOÀNG HÀ
Thơ VIỆT HẢI 1

Thơ THÙY TRANG

Thơ VIỆT HẢI 3 (English Verse) Thơ VIỆT HẢI 2
Thơ VIỆT HẢI 5 Thơ VIỆT HẢI 4
Thơ VIỆT HẢI 7 Thơ VIỆT HẢI 6
Thơ VIỆT HẢI 9 Thơ VIỆT HẢI 8 (English Verse)
Thơ HOÀI BẢO ANH THƯ Thơ VIỆT HẢI 10

Line

PHỔ NHẠC

  Biệt Hành Thơ: Nguyễn Hải Bình - Nhạc: Phạm Cao Tùng

    Line

ĐOẢN VĂN

Sớ Táo Quân 2020Nguyễn Quang
 Tiễn Bạn Đi Xa
Phạm Kim Dung
Sớ Táo Quân đầu năm Đinh Dậu 2017 Nguyễn Quang
Tôi Làm Thầy Giáo Nguyễn Hải Bình
Cung Chúc Tân Hôn Nguyễn Quang
Sớ Táo Quân Canh Dần 2010 Nguyễn Quang
Sớ Táo Quân Kỷ Sửu 2009 Nguyễn Quang
Kinh Thương Minh Đức Võ Mỹ Ngọc
Thoáng Dĩ Vãng Việt Hải - Los Angeles
Sớ Táo Quân 2006 Nguyễn Quang
Ký Sự Mỹ Du Vũ Thùy
Di Cư Phạm Kim Dung
Thư Gửi Bạn Phương Xa Phạm Kim Dung
Thơ mừng ĐHKT Úc Châu 2006 thành công Nguyễn Quang
  Mây ơi Phạm Kim Dung
  Nhớ Bạn Phạm Kim Dung
  Sớ Táo Quân Đinh Mùi (2004) Nguyễn Ngọc Quang)
  Năm Mới An Bình (Trần Minh Bạch)
  Bút Ký Của Người Mới Định Cư (Hoàng Trí Dũng)
  Tuỳ Bút Mother's Day (Việt Hải)
  Để Quên Con Tim (Việt Hải)
  Laura, Người Tình Yêu Dấu (Đông Anh)
  Mùa Thu Cho Em (Hoài Bảo Anh Thư)
  Đi Tìm Một Hạnh Phúc (Hoài Bảo Anh Thư)
  Hương Xưa (Hoài Bảo Anh Thư)
  Tùy Bút Cho Huy (Hoài Bảo Anh Thư)
  Tùy Bút Tháng Sáu (Lý Đông Anh)
  Ánh Trăng Bên Lề (Hoàng Mai)
  Tình Mãi Xót Xa (Trần Thiện Tâm)
  Tiếng Gọi Kinh Thương (Bùi Việt Hương)
  Dòng Đời Mong Manh (Hoàng Mai)
  April, Forget-Me-Not (Trần Thiện Tâm)
  Tương Tư (Việt Hải)
  Good Bye, My Love (Việt Hải)
  Viết Cho Ngày Father's Day (Việt Hải)

Line