SỚ TÁO QUÂN ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017

Đã lâu lắm … thần xin giải nghệ
Về trồng rau … cho bà táo nấu ăn
Trồng không xong .. đổi qua rửa chén lau nhà
Chén thì bể …  nhà dơ bà nổi giận
Đồ ăn hại … canh khuya bà thỏ thẻ
Đến canh năm … Táo ân hận làm chồng
Nghĩ đến đây … Táo chẳng muốn ở không
Thôi khai bút … thần xin về nghề cũ ...

Thần dâng ba lạy
Kính thưa Ngọc Hoàng
xin ngài chứng giám
Tha cho táo thần
Mang tội khi quân
Hôm nay đã quá
Hăm ba tháng chạp
Làm sớ tâu lên
Thà có hơn không
Xin ngài tha tội
Vì thần cũng bận
Bầu cử, foot ball
Giữa từng mây xanh
phủ phục bệ rồng
Thần thưa xin thuật
Bính Thân đã qua …

Nói chuyện quốc gia
Đúng là năm khỉ
Toàn chuyện khó ghi
Bốn năm một lần
Trump ra tranh cử
không ai để ý
nói đến, nói đại
hứa lại, hứa đi
nói những chuyện gì
không ai nghĩ đến
lại gặp vận hên
thừa thắng xông lên
Trump làm tổng Thống
Chủng quốc Hoa Kỳ
Còn chuyện ly kỳ
Trump đi bên vợ
Đệ Nhất phu nhân
Thần trông lé mắt …
lé mắt ... thật là lé mắt
Trump lên mấy ngày
Kêu la đủ thứ
Thị trường xôn xao
Thần thấy account
bò lên chút xíu
nên thấy dể chịu
thôi để Trump làm
cho đúng bốn năm
Xong rồi sẽ tính
sẽ tính … rồi … sẽ tính …

Bây giờ đến chuyện
Đại Hội Kinh Thương
Hai Ngàn mười sáu
Chơi thật là ngầu
Canada tổ chức
đúng là hết mức
mấy ngày ăn chơi
Thần muốn hụt hơi
Ngày thăm thắng cảnh
Phố Cổ , chợ Tàu
tối nhạc nhảy đầm
Maxim ẫm thực
năm nay đặt biệt
lãnh bằng ra trường
áo mũ đội vào
trông ra lịch thiệp
kỷ niệm thật hay
ngày không quên được
Cảm ơn Ngân Tú
Và ban Đại Diện
làm xong vụ này
ngộp thở đứt hơi
Nhưng còn chịu chơi
Chịu chơi … thật là …chịu chơi 

Cờ giao  bên Úc
 Úc Châu nhận liền
chẳng tiếng than phiền
vì làm việc nghĩa
Thầy bạn được vui
có dịp gần gủi
nhắc lai chuyện xưa:
câu chuyện dưới mưa
ai đưa em về
một mình trước ngõ
sở thú hẹn hò
bến đò lang thang
ôi thôi đủ chuyện
Nói hoài không hết
Không hết… thật là… không hết 


Tổ chức xong rồi
ba ngày đaị hội
Hai mươi tháng mười
Chủ đề dể thương
“ Ai Về Xứ Úc “
Thoạt nghe xứ này
đường xá xa xôi
tuổi già sức yểu
Lòng thần hơi ngại
nhưng nay nghĩ lại
Chuyến đi kỷ niệm
trước đi biết Úc
sau thăm thầy bạn
sức khoẻ ra sao
vôị xin táo bà
mình đi đến đó
Táo bà OK
Thần mừng hết lớn
Sẳn dịp nơi đây
Cảm ơn Ngọc Nga
Cùng ban Đại Diện
Đứng mủi chịu sào
Cho đồng bào hưởng
Tổ chức xong rồi
Chương trình đã có
chỉ mong một điều :
đi cho đông dủ
Thầy bạn ghi tên
càng sớm càng tốt
dể bề tính toán
tổ chức dể dàng
moị người vui vẻ
Thật là vui vẻ …


 Kính thưa Ngọc Hoàng
Đường xá xa xôi
đã hết giờ rồi
xe còn chuyến chót
cầu mong Ngọc Hoàng
vạn tuổi anh minh
ban cho gia đình
Kinh Thương Minh Đức
Mọi việc êm xuôi
đi cho đến nơi
đi về đến chốn
Thần dâng ba bái …

Kính Thưa Ngọc Hoàng
Mong ngài ban cho
Đón rước năm Gà
xin cho ông bà
cộng thêm gia quyến
dồi dào sức khoẻ
vạn sự như ý
Kình bái … thần thăng ….
Thần thăng … ba bái … thần thăng


Thần Táo Quang Thủy TX
Đinh Dậu 2017

Nguyễn Ngọc Quang (K2)