THƠ VĂN

Thơ TIẾN ANH (K5)

Hắc Xà

Cuối tuần nắng đẹp cuối Xuân

Cùng nhau picnic tiễn Xuân bên hồ

Đang vui một đám hồ đồ

Tay cầm gậy gộc động rừng động cây

Nó kìa đập chết đi bây

Giơ cao tay đập gậy vào lùm cây

Thưong cho con vật trong lùm

Chạy vào đứng giữa xin ngùng tay ngay

Xin thương con vật không tay

Đâu làm gì hại, không may lầm đường

Đám người bỏ gậy phủi tay

Nhìn vào trong bụi một con hắc xà

Rắn đen ánh mắt dịu dàng

Quay đi trừơn nhẹ ngang qua nắng vàng

Hôm nay nắng đẹp nhịp nhàng

Muôn ngàn chim hót reo vang trong lòng