SỚ TÁO QUÂN 2020
Cả năm ở mãi trong nhà
Vì dịch Co Vid không ra ngoài đường
Ngày Trời tháng Phật qua mau
Quên đi tháng chạp về chầu … hăm ba
Xin ngài tha tội khi quân
Vì già trí nhớ mỏi mòn thời gian …
Hồi xưa bấm thẻ còn lanh
Giờ hưu đợi “checks” hết nhanh như thuở nào
Ngày xưa thấy gái nhớ đời …
Bây giờ bả nói nửa lời … đã quên
Xưa quên bà táo nhắc dùm
Giờ quên thì bả cũng quên như thần
Vài dòng tạ tội đã xong
Thần xin nhập cuộc để mong an bình …


Lạy ba lạy trước cung đình phủ phục
Nghiên nón chào mừng đại phước được tha
Vợ chồng táo TEXAS quê nhà
Vạn vạn tuế … Thượng Hoàng … vạn vạn tuế …


Kính thưa Thánh Thượng
Canh Tý năm qua
Đúng là năm độc
Mọi người hằn học
Vì nhốt trong nhà
Co Vid Trung hoa
Lan tràn khắp chốn
Bốn bể năm châu
Không đâu tránh khỏi
Thần đà theo dõi
Tin tức mỗi ngày
Hàng ngàn người bịnh
Hàng trăm người mất …
Chính phủ ban hành
Khi ra ngoài đường
Phải giữ khoảng cách
Ba mét một người
Khẩu trang nhớ mang
Đừng quên phạm tội …
Ra đường nhìn người
Thật là tội nghiệp
Nửa mặt che đi
Không biết là ai
Chỉ còn hai mắt
Khi gặp bạn bè
Phớt tỉnh ăng lê
Bạn bè tức ghê
Tới thoi cái đụi
Nhiều chuyện hỏng dzui
Thần đành ráng chịu …

Kính thưa Ngọc Hoàng
Cũng nhờ ông Trump
Làm việc ngày đêm
Với hãng Phai zơ
Cùng hãng Mô Na
Vaccine đã có
Người già chích trước
Người nhỏ trẻ chích sau
Mọi người hy vọng
Khoảng giữa năm … Trâu
Ai cũng được chích
Nước Mỹ an vui
Thế giới tiếp theo
Được hưởng thuốc ngừa
Không còn sợ sệt
Vi-rút Trung Hoa
An toàn thế giới …

An toàn thế giới
Tính chuyện đi chơi
Năm ngoái … trời ơi!
“San Jose” xong rồi
Có ban đại diện
Thủ tục gần xong
Mọi người nôn nức
“Đại Hội Kinh Thương”
Thần nghe thấy mê
Tính đi lần này
Biết mình nay đã
Vào tuổi thất tuần
Rủ rê bà táo
Nhớ chút hương xưa
May đâu có cháo
Đêm ngày nôn nao
Chờ đến ngày đi
Lại gặp bạn bè
Anh em “Kinh Thương“
Thoả lòng nhớ nhung …
Nhớ cảnh cụng ly
Nhớ đến tiệc mừng
Nhớ lời chào hỏi
Nhớ mẫu chuyện vui
Nhớ cười nôn ruột
Nhớ bài hát hay:
Lâu … lâu … lâu
Ta mới nhậu … một lần …
Anh em hả hê
Bạn bè khắn khít
Đã quá nửa đêm
Vui chẳng muốn về
Đã ơi là đã!
Thần thấy vui quá
Quyết đi kỳ này …
Muôn tâu Thánh Thượng …

Ngờ đâu :
Đến giữa năm sau
“Kinh Thương” thông báo:
“Đại Hội” can sồ
Cô vid nineteen
Lan tràn khắp nẻo
Hẹn lại năm nào
Thần đây không biết
Tội ban tổ chức
Làm việc ngày đêm
Nhưng việc không thành
Thôi đành chịu vậy
Còn hứa lần sau
Ta thua keo này
Ta bày keo khác
Thần xin ủng hộ
Keo…nào cũng theo
Muôn tâu Thánh Thượng

Năm nào cũng vậy
“Kinh Thương Hải Ngoại“
Cái WEB thiệt hay
Bài vở đong đầy
Tin tức phủ phê
Thơ văn ngập lối
Hình ảnh xưa nay
Đi vào là mê
Do Phó Đức Trường
Xây đắp duy trì
Ra công vun xới
Đã bao năm qua
Giống như việc nhà
Không lời than oán
Thần không thể bì
Quá là cảm phục …

Kính thưa Ngọc Hoàng
Năm nay bầu cử
Chuyện lạ xảy ra
Biến hoá lạ thường
Ngày Tông lấy chức
Lính đóng đầy đường
Dân không một mạng
Cờ đứng đầy sân
Giống cầu ma quỷ
Thần thấy cũng lạ
Nhưng chuyện người ta
Thần nay đã già
Xin nói sơ qua
Ngọc Hoàng thấu hiểu
Thần mới yên tâm …

Trần gian nhiều chuyện nhưng Thần không thể nói
Nói ra đây sợ Thánh Thượng nổi … lôi đình
Tết TÂN SỬU… mà Thánh Thượng không vui
Thì trần thế sẽ bùi ngùi như năm … CANH TÝ

Thưa Thánh Thựơng tháng này xui một chuyện
Chuyện lìa đàn của BẠCH tại Houston
Nghĩ bạn đi mà nước mắt lưng tròng
Cầu Thượng Đế ban cho BẠCH nhiều ơn phước …

Thôi xin phép, Thần xin … xin phép
Ba lạy này … Thần xin kính dâng lên
Trước xin ban cho đất nước Hoa Kỳ
Sau thế giới và mọi người … Hạnh Phúc

Bái ba bái Thần xin từ giã
Ngọc Hoàng … vạn … vạn tuế … xin hẹn năm sau.

Thần Quang Thuỷ TEXAS
Feb 6, 2021