SINH HOẠT

LỊCH SỮ

DANH SÁCH

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

KHOA HỌC
KỸ THUẬT

CANH NÔNG

CANH NÔNG

HÌNH ẢNH

Đại Hội Kinh Thương 2012 - Orange County, California

[trở lại đầu trang]

Đại Hội Kinh Thương 2010 - Houston, Texas

[trở lại đầu trang]

Tiệc Cưới của Con Trai anh PHẠM THUẬN (K1 - Sai\gon) - Tháng 5, 2009

(Hình từ ĐOÀN THỊ THANH TÂN (K4 - Saigon)
Tiệc Cưới của con trai anh PHẠM THUẬN (K1 - Saigon)

Kinh Thương Việt Nam Đón Thầy NGUYỄN HẢI BÌNH - Tháng 1, 2009

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2008 - New York, New York

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Kinh Thương Việt Nam Đón Thầy NGUYỄN HẢI BÌNH - Tháng 7, 2007

Kinh Thương Nam Cali họp mặt cuối năm 2006

Đại Hội Kinh Thương Âu Châu 2006

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Đại Hội Kinh Thương Úc Châu 2006

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2006 - Toronto, Canada

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Kinh Thương Khóa 4 - Việt & Úc - 6/2005

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2004 - Houston, Texas

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

KT Houston đón tiếp Thầy NGUYỄN MẠNH HÙNG

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Sinh Hoạt Kinh Thương Đông Bắc Mỹ

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Trại Hè Kinh Thương Houston 2003

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2002 - Orange County, California

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Hình Xưa Ảnh Cũ - Kinh Thương Minh Đức

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Kinh Thương Web chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã gửi những hình ảnh Kinh Thương của những ngày xa xưa để chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời thư sinh.
Các anh chị và các bạn có nhận ra ai trong hình thì xin báo cho Kinh Thuong Web biết để bổ túc cho hoàn chỉnh hơn

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt Kinh Thương Úc Châu

Kinh Thương Web chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Bảo (K3) đã dem lại cho chúng ta những hình ảnh kỷ niệm quý giá của những sinh hoạt của Kinh Thương Úc Châu.

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt Kinh Thương trước 1975

Kinh Thương Web chân thành cảm ơn bạn Trương Thành Quyển (K2) đã dem lại cho chúng ta những hình ảnh kỷ niệm quý giá của những sinh hoạt của Kinh Thương ngày xa xưa.