SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas


Kinh Thương Nam Cali gặp mặt QUÁCH HÒA ĐẠT

Tin từ Nguyễn An Ninh (K4 - Nam Cali) - ngày 17 tháng 9, 2023

Nhân ngày Quách Hòa Đạt ghé thăm nam Cali. Anh em trong đại gia đình Kinh Thương gặp nhau tại chỗ anh Đạt ở.
Trong hình có anh Viễn K5, anh chị Sang Bạch Mai K4, anh chị Mạnh Bổng K3, anh chị Ngọc Hoàng Liễu K4, anh chị Nguyễn An Ninh K4.
Điều đặc biệt nhất là tất cả anh chị em FaceTime với thày Bình. Thày trông vẫn còn mạnh khỏe.

[trở lại đầu trang]


Tin Buồn: Anh NGUYỄN VĂN HIỆP (K4) từ trần

Tin từ Trịnh Đình Hanh (K3 - Úc) - ngày 8 tháng 9, 2023

Xin báo tin buồn cho đại gia đình Kinh Thương là một người bạn của chúng ta đã ra đi:

Anh NGUYỄN VĂN HIỆP. (K4)
Từ trần ngày 4 tháng 9, 2023
Hưởng thọ 68 tuổi
Lễ hoả thiêu sẽ tổ chức tại
FAWKNER CEMETERY
1187 SYDNEY ROAD
CORDELL CHAPEL
Lúc 9:30AM ngày 15 tháng 9, 2023

Nếu có thêm chi tiết gì thì sẽ báo sau.

Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức chân thành chia buồn cùng gia đình anh NGUYỄN VĂN HIỆP.
Xin cùng cầu nguyện cho hương linh anh NGUYỄN VĂN HIỆP  được bình yên an nghỉ trên cõi Vĩnh Hắng.

Tin từ Lan Phạm (K4 - Úc) - ngày 15 tháng 9, 2023

KTMĐ Victoria dự đám tang của Nguyễn Văn Hiệp
[trở lại đầu trang]


Tin Buồn: Thân Phụ anh Lê Ngọc Ngoạn (K1) và chị Lê Thị Hoa Vinh (K4) từ trần

Tin từ Nguyễn An Ninh (K4 - Nam Cali) - ngày 7 tháng 9, 2023

Xin báo tin buồn là ông Lê Quang Huy là cụ thân sinh của anh Lê Ngọc Ngoạn (K1) và chị Lê Thị Hoa Vinh (K4A) vừa thất lộc tại CA.Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức chân thành chia buồn cùng gia đình anh LÊ NGỌC NGOẠN và chị LÊ THỊ HOA VINH
Xin cùng cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông ĐÔMINICÔ LÊ QUANG HUY sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tin từ Nguyễn An Ninh (K4 - Nam Cali) - ngày 16 tháng 9, 2023

Ngày 15 tháng 9, 2023 anh chị em trong đại gia đình Kinh Thương Minh Đức đã đến chia buồn cùng anh Lê Ngọc Ngoạn(K1), Lê thị Hoa Vinh (K4) và anh Lê Đức Thắng (K) là cháu của ông Lê Quang Huy.

Thành phần gồm có anh Nguyễn Văn Viễn (K5) chị Lưu Cẩm Hương (K5) vợ chồng anh chị Bạch Mai (K4) và Sang (K4), vợ chồng anh Lê Vĩnh Hiệp (K4), chị Nguyễn Ngọc Phượng (K4), anh Trần Hoàng Tỷ (K4), anh Phan Tuấn (K4), chị Ngô thị Linh Khang (K4) và Nguyễn An Ninh (K4).
[trở lại đầu trang]


Tin Buồn: Chị TÔ THỊ TUYẾT NGA (K1) từ trần

Tin từ Nguyễn Duy Huân (K1 - Houston) - ngày 9 tháng 8, 2023

Kinh Thương Web vừa nhận được hung tin từ anh Nguyễn Duy Huân cho biết chị TÔ THỊ TUYẾT NGA (K1 - Massachusett) vừa từ trần sáng sớm hôm nay (August 9, 2023) sau cơn bạo bịnh.

Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức chân thành chia buồn cùng gia đình chị TÔ THỊ TUYẾT NGA.
Xin cùng cầu nguyện cho linh hồn chị TUYẾT NGA bình yên an nghỉ  trên cõi Vĩnh Hằng.

   

[trở lại đầu trang]