SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas Click here2020 - San Jose, California

Đại Hội Kinh Thương 2020 sẽ được tổ chức tại San Jose, California
vào ba ngày 18, 19, và 20 tháng 9 năm 2020

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội

Tin Buồn: Thân Mẩu của anh Trần Văn Liêm (K2) từ trần

Tin từ Trần Minh Hải - ngày 27 tháng 4, 2020

Nhận được tin, thân mẫu của anh Trần Văn Liêm (KT2) là cụ Maria Trần Thị Liêm vừa qua đời tại San Jose, hưởng thọ 90 tuổi.


Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức xin chân thành chia buồn cùng anh Trần Văn Liêm và tang quyến.. Xin cầu nguyện linh hồn Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ LIÊM  
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

[trở lại đầu trang

Tin Buồn: Thân Phụ của chị Chung Nữ Lan Nương (K2) từ trần

Tin từ Châu Ngạc Anh (K2) - ngày 25 tháng 4, 2020

Ngạc Anh xin báo tin buồn đến đại gia đình KTMĐ nói chung và ACM K2 KTMĐ nói riêng, rằng Thân phụ của Chung Nữ Lan Nương (K2), Giáo Sư CHUNG VĂN MIÊNG, đã quy tiên vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại Vietnam, hưởng thọ 97 tuổi.

Giáo sư Miêng là thầy của Ngạc Anh tai Trường trung học cấp 3 Trân Quốc Tuấn, Quảng Ngãi.  Thương tiếc Thầy đã ra đi và xin được chia buồn với Lan Nương và gia đinh đã không thể về quê tiễn đưa thân phụ vì Cụ ra đi giữa cơn đại dịch.  Đã lâm sàng lâu năm, nay Thầy ra đi là một sự giải thoát, cầu xin cho hương hồn thầy yên vui nơi miền cực lạc.

Kinh báo

Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức xin chân thành chia buồn cùng chị Lan Nương và tang quyến.. Xin thành tâm cấu nguyện hương linh Cụ CHUNG VĂN MIÊNG được bình yên an nghỉ trên Miền Cực Lạc.

[trở lại đầu trang