SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, TexasTin buồn: Thân Phụ chị Trần Thi Hằng (K5 - Bắc Cali) từ trần

Tin từ Trần Minh Hải (K4 - Bắc Cali) - ngày 1/27/23

Được tin Ông Trần Vĩ Hiền, pháp đánh Nhật Dương, là thân phụ chị Trần Thu Hằng (KT5) vừa tạ thế tại Milpitas, California.
Gia đình Kinh Thương Bắc Cali xin thành kính phân ưu cùng chị Hằng và toàn thể tang quyến.
Nguyện xin hương linh cụ ông được sớm vãng lai Cực Lạc Quốc.
Gia đình Kinh Thương Bắc Cali.


Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương chân thành chia buồn cùng chị Trần Thu Hằng và tang quyến..
Xin cùng thắp nén tâm hương cầu nguyện Đức A Di Đà Phật  tiếp dẫn hương linh Ông Trần Vĩ Hiền về siêu sinh tịnh độ trên cõi Niết Bàn.[trở lại đầu trang]