SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise  

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston (18, 19 và 20 tháng 10, 2019)

Mời các bạn vào trang web của ĐHKT 2019 để ghi danh tham dựTin buồn: Thân Phụ bạn Mai Anh Trung (K3 - Sydney) từ trần

Tin từ Trịnh Đình Hanh (K3 - Melbourne) 

Thân Phụ của bạn Mai Anh Trung (K3 - Sydney) là Ông MAI VĂN KHUÔNG vừa mất tại Footscray, VIC Australia,  hưởng thọ 87 tuổi.
Chi tiết tang lể như sau:

   


Đại gia đình Kinh Thương Minh Đức và Kinh Thương Web chân thành phân ưu cùng anh Mai Anh Trung và tang quyến.
Xin nguyện cầu cho hương linh Bác ra đi bình an.
Cảm tạ Gia Đình Minh Đức thân thương, đã tới viếng, gửi vòng hoa, gởi emails, gọi điện chia buồn và tiễn đưa Ba chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, xin các bạn niệm tình tha thứ.

Xin chân thành cảm tạ!
Mai anh Trung và Gia Đình
[trở lại đầu trang]


Kinh Thương Nam Cali chia buồn cùng gia đình của chị Nguyễn Thị Băng Tâm (K4 - Nam Cali)

Tin từ Nguyễn An Ninh (K4 - Nam Cali) - Ngày 4 tháng 8, 2019

Chúng tôi gồm có chị Khánh Lan phu nhân anh Lưu Mạnh Bổng K3, Chị Nguyễn Ngọc Phượng K4, Chị Lê Hoa Vinh K4, anh Nguyễn Văn Viễn K5, Nguyễn An Ninh K4 và bạn hữu của chị Băng Tâm đã đến nhà thờ  để chia buồn đến gia đình chị Nguyễn Thị Băng Tâm K4 cùng tang quyến.

Tin buồn: Thân Phụ của chị Nguyễn Thị Băng Tâm (K4 - Nam Cali) từ trần

Tin từ Khánh Lan (California) 

Thân Phụ của chị Nguyễn Thị Băng Tâm (K4 - Nam Cli) là Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN MINH vừa từ trần tại Garden Grove, California,  hưởng thọ 92 tuổi.
Chương trình tang lể như sau:Đại gia đình Kinh Thương Minh Đức và Kinh Thương Web chân thành phân ưu cùng chị Băng Tâm và tang quyến.
Xin cầu nguyện linh hồn
ông ANTÔN NGUYỄN VĂN MINH sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

[trở lại đầu trang]

Tin buồn: Thân Mẫu của chị Tô Thị Tuyết Nga (K1 - Massachusetts) từ trần

Tin tổng hợp từ Trần Văn Tâm (K1 - Saigon) và Nguyễn Duy Huân (K1 - Houston)

Thân Mẫu của chị Tô Thị Tuyết Nga (K1 - Massachusetts) là Bà Tô Đáng (Nhũ danh Hà Thị Nhân) vừa từ trần ngày 21 tháng 7, 2019 tại Saigon, hưởng thọ 93 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại Nhà Tang Lễ Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, 481 đường An Dương Vương, Quận 5, Saigon.

Đại gia đình Kinh Thương Minh Đức và Kinh Thương Web chân thành phân ưu cùng chị Tuyết Nga và tang quyến. Xin thành tâm cầu nguyện cho hương linh Bác Gái được siêu sinh tịnh độ trên Cõi Niết Bàn.Vàoi lúc 3 giờ chiều hôm  22 tháng 7, 2019, các bạn Kinh Thương Khóa 1 tại Saigon đã đến viếng linh cữu Thân Mẫu của Tuyết Nga.

   
Kính gởi Thầy và thân gởi các đồng môn Khóa 1 KTMĐ,

Thay mặt gia đình, Tuyết Nga xin chân thành cảm ơn những emails và messages tâm tình chia buồn cùa tất cả các bạn.
Cảm ơn bạn Trần Văn Tâm đã thông báo tin buồn đến Thầy và các bạn bè xa gần.
Ngoài ra cũng xin được gởi lời cảm ơn đến các bạn bè đại diện Khóa 1 ở Việt Nam - Phi Hùng, Ông Kiết Anh, vợ chồng Nguyễn Văn Thạnh, Minh Chiến, và 1 bạn nữa mà TN không nhớ là ai (xin lỗi nhiều).
Các bạn đã dành thời gian đến thăm viếng, phân ưu, gửi vòng hoa phúng điếu, và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất mong các bạn thông cảm và lương thứ cho.
Tuyết Nga tuy rất buồn nhung lại cảm thấy thật ấm lòng với những chia xẻ chân tình của tất cả các bạn.
Một lần nữa, Tuyết Nga xin gởi lời cảm tạ đến quý Thầy và tất cả các bạn bè Khóa 1 thân thương

Tuyết-Nga[trở lại đầu trang]