SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise  

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston (18, 19 và 20 tháng 10, 2019)

Mời các bạn vào trang web của ĐHKT 2019 để ghi danh tham dựKinh Thương Âu Châu Khóa 3 họp mặt - Tháng 5, 2019

Tin từ Nguyễn Thanh Vân (Torrevieja, Spain) - Ngày 28 tháng 5, 2018

Các bạn Kinh Thương Âu Châu Khóa 3 gồm có 
Vũ Đỗ Minh (K3) & Bích từ Pháp, Đỗ Gia Thụy (K3) & Trần Tố Cầm (K3) từ Đức,  và Trẩn Thị Kim Ngọc (K3) từ Đức đã qua Tây Ban Nha thăm Bùi Văn Hóa (K3) &Thanh Vân. Nhân dịp gặp nhau, các bạn đã tổ chức một chuyến du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Gừi đến các bạn một vài tấm hình kỷ niệm cùa Kinh Thương Âu Châu - Khóa 3

2019.05 - Họp mặt Kinh Thương Âu Châu (Spain & Portugal)

[trở lại đầu trang]