SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, TexasHọp mặt Kinh Thương Nam Cali

Tin từ Nguyễn An Ninh  (K4 - Nam Cali) - ngày 23 tháng 10, 2022

Nhân dịp anh Đạt và phu nhân qua Nam Cali chơi. Các bạn Kinh Thương nam Cali đã họp nhau để tiếp xúc với anh Đạt.
Nhân dịp này các bạn có dịp Facetime với thày Bình và cùng một lúc liên lac với thày Trang bên Hawaii.
Thật là thú vị có thêm chị Lan Nương (K2) từ Atlanta, GA, anh chị Cao Vũ (K3) và anh  Bùi Tất Nhuận (K4) lâu ngày không gặp nhau.
Trong hình chụp chung có chị Tố Đoan (K2), chị Lan Nương (K2), Đạt+Lan, anh Bổng (K3), anh chị Cao (K3), anh chị Bạch Mai+Sang (K4), anh chị Hoàng (K4), chị Hoa Vinh (K4), chị Ngọc Phượng (K4), anh Viễn Nguyễn (K5) và anh chị Nguyễn An Ninh cùng cháu Theodore.[trở lại đầu trang]


Tin buồn: Thân Mẫu của anh Nguyễn Nguyên Nhung (K3) từ trần

Tin từ Trần Thị Huệ (K3 - Saigon) - ngày 17 tháng 10, 2022

Được tin buồn Thân Mẫu anh Nguyển Nguyên Nhung (K3) và cũng là Mẹ Chồng chị Phan Thị Phi Phượng (K3) từ trần ngày 16 tháng 10, 2022 tại Gò Vấp, hưởng thọ 95 tuổi.


Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương chân thành phân ưu cùng anh chị Nguyên Nhung và Phi Phượng và tang quyến.
Xin thành tâm cầu nguyện hương linh Cụ Bà NGUYỄN THỊ THUẬN được siêu sinh tịnh độ trên cõi vĩnh hằng..

[trở lại đầu trang]


HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI KTMĐ ÚC CHÂU 2022 TẠI PORT ELLIOT, SOUTH AUSTRALIA

Tin từ Trương Thành Quyển (K2 - Melbourne Australia) - ngày 7 tháng 10, 2022

Đại Hội KTMĐ 2022 tại Port Elliot South Australia đã hoàn thành tốt đẹp.
Các hình ảnh được chị Hòa và các bạ̣n thu thập qua link sau đây:

Hình Ảnh Đại Hội KTMĐ Úc Châu 2022 tại Port Elliot, South Australia

Album này bao gồm:
- Hình ảnh Tiền Đại Hội từ ngày 21/9 tại Melbourne và tại nhà của Dũng Thu tại Adelaide ngày 29/9/2022.
- Hình ảnh Đại Hội tại Port Elliot SA từ 30/9 đến 3/10/2022
- Hình Hậu Đại Hội tại Stawell và Grampians, và Melbourne Victoria đến 5/10/2022.


Đặc biệt là các bạn cũng đã dành một phút tưởng niệm và cầu nguyện cho anh PHÊRÔ ĐẶNG THẮNG đã ra đi trước chúng ta.

Cuộc họp mặt lần tới sẽ được tổ chức tại Melbourne, có thể vào tuần thứ Hai của tháng 11. Tụi này đang tìm địa điểm thích hợp để có thể đưa ra thông báo càng sớm càng tốt để các bạn có thời gian chuẩn bị và ghi danh tham dự. Nếu không thể tìm ra địa điểm thích hợp, các bạn tại Sydney sẽ đứng ra gánh vác.
[trở lại đầu trang]