SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas

Thư dời ngày tổ chức Minh Đức Hội Ngộ - Úc Châu - 6/11 – 9/11/2020

Adelaide, 13/10/2020

Kính thưa quý thầy, cô, và các anh chị ĐHKTMĐ thân mến,

Đại nạn dịch Covid-19 xảy ra tại toàn thể thế giới năm nay, 2020, và vẫn còn tồn tại.
Do bởi sự lây nhiễm dễ dàng từ người sang người nên mọi hội họp đông người đều phải hủy bỏ.
Ngoài ra hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa trị cũng như thuốc tiêm chủng ngừa đại dịch Covid-19.

Bởi vì lý do đại dịch Covid-19 vẫn còn, nên Ban Tổ Chức Minh Đức Hội Ngộ 6/11 – 9/11/2020 tại Adelaide đã quyết định
dời chương trình họp bạn lại 1 năm qua ngày thứ Sáu 1/10/2021 đến thứ Hai 4/10/2021 cũng tại YHA Port Elliot, South Australia.

Kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn KTMĐ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.
                                                                
Trân Trọng,
 
Ban Tổ Chức Minh Đức Hội Ngộ tại Adelaide  

[trở lại đầu trangThư hủy bỏ ĐHKTMĐ 2020 San Jose

San Jose, Aug-01- 2020

Kính thưa quý thầy, cô, và các bạn ĐHKTMĐ thân mến,

         Đại nạn dịch Covid-19 xảy ra tại Hoa Kỳ cũng như toàn thể thế giới năm nay, 2020, và vẫn còn tồn tại.   Do bởi sự lây nhiễm dễ dàng từ người sang người nên mọi hội họp đông người đều phải hủy bỏ. Ngoài ra hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa trị cũng như thuốc tiêm chủng ngừa đại dịch Covid-19.

           Bởi vì lý do đại dịch Covid-19 vẫn còn, nên Ban Tổ Chức Đại Hội KTMĐ kỳ thứ 11 tại San Jose đã quyết định bãi bỏ chương trình họp bạn Ngày 20 Tháng 9 Năm 2020. Mọi đóng góp của quý thầy cô và các anh chị em (nếu có) sẽ được hoàn trả lại.

            Ban Tổ Chức ĐHKTMĐ tại San Jose sẽ sẳn sàng đứng ra tổ chức Đại Hội sau khi Đại Dịch được hoàn toàn chấm dứt và thế giới đã có thuốc chữa trị cũng như chủng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

             Chúng tôi mong chờ được đón nhận mọi ý kiến của quý thầy cô và các bạn về việc tổ chức ĐHKTMĐ.

             Cuối cùng, Ban Tổ Chức  ĐHKTMĐ San Jose kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn KTMĐ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và Thân Tâm Luôn được An Lạc.
                                                                
Trân Trọng,
 
TM Ban Tổ Chức
Thái Quốc Hùng   

[trở lại đầu trang