SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise  

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston (18, 19 và 20 tháng 10, 2019)

Mời các bạn vào trang web của ĐHKT 2019 để ghi danh tham dựKinh Thương Âu Châu Khóa 3 họp mặt - Tháng 5, 2019

Tin từ Nguyễn Thanh Vân (Torrevieja, Spain) - Ngày 28 tháng 5, 2018

Các bạn Kinh Thương Âu Châu Khóa 3 gồm có 
Vũ Đỗ Minh (K3) & Bích từ Pháp, Đỗ Gia Thụy (K3) & Trần Tố Cầm (K3) từ Đức,  và Trẩn Thị Kim Ngọc (K3) từ Đức đã qua Tây Ban Nha thăm Bùi Văn Hóa (K3) &Thanh Vân. Nhân dịp gặp nhau, các bạn đã tổ chức một chuyến du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Gừi đến các bạn một vài tấm hình kỷ niệm cùa Kinh Thương Âu Châu - Khóa 3

2019.05 - Họp mặt Kinh Thương Âu Châu (Spain & Portugal)

[trở lại đầu trang]

Hình ảnh Tang Lễ Thân Mẫu của anh NGUYỄN QUANG (K2 - Dallas, TX)

Tin từ NGUYỄN PHƯỚC VĨNH LONG (K4 - Nam Cali) - Ngày 25 tháng 5, 2019

Gửi các bạn một vài tấm hình các bạn Kinh Thương  đã đến phúng điếu tang lễ Thân Mẫu của anh Nguyễn Quang ngày hôm qua (24 tháng 5, 2019)

May 24, 2019 - Kinh Thương phúng điếu Thân Mẫu anh Nguyễn Quang

[trở lại đầu trang]

Tin buồn: Thân Mẫu của anh NGUYỄN QUANG (K2 - Dallas, TX)  từ trần

Tin từ NGUYỄN NGOC HOÀNG (K4 - Dallas, TX) - Ngày 16 tháng 5, 2019

Chúng tôi vừa nhận được tin Thân Mẫu của anh Nguyễn Quang (K2 - Dallas, TX)  là Bà LÊ THỊ CHƠI đã từ trần ngày 11 tháng 5 năm 2019 tại Garden Grove, California, hưởng thọ 94 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại Rose Hills Memorial Park & Mortuary, 3888 Workman Mill Rd., Whittier, CA 90601, Số điện thoại (562) 699-0921.
Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 5 năm 2019.

Kinh Thương web cùng đại gia đình Kinh Thương thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Quang và tang quyến.
Xin thắp nén tâm hương thành tâm cầu nguyên Đức A-Di-Đà Phật tiếp dẫn hương linh Bác Gái lên cõi Niết Bàn.[trở lại đầu trang]