SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise  Click here2019 - Houston, Texas

Đại Hội Kinh Thương 2020 sẽ được tổ chức tại San Jose, California
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau


Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston

Kính thưa quý Thầy, Cô, thưa các bạn,

Ban Tổ Chức Đại Hội Kinh Thương 2019 Houston xin gửi đến Thầy, Cô và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất. Sự hiện diện của Thầy, Cô và các bạn tại ba ngày đại hội là món quà tinh thần vô giá dành cho chúng tôi. Những ngày hội ngộ vừa qua đã thắt chặt thêm tình sư đệ, nghĩa đồng môn. Tuy đại hội đã kết thúc, nhưng chúng tôi, và chắc là các bạn, cũng vẫn còn lưu luyến trong lòng nhớ lại những giây phút hàn huyên, thăm hỏi, những giọng hát, tiếng cười trao cho nhau, và những chuyến đi chơi chung thật là hào hứng.

Ban Tổ Chức Houston đã cố gắng hết sức mình để gửi đến các bạn những ngày gặp mặt thật là toàn hảo. Tuy nhiên sức người có hạn, nếu có những gì sơ xuất, xin Thầy, Cô và các bạn bỏ qua cho.

Chúng tôi cũng rất vui mừng khi Kinh Thương San Jose đã nhận lãnh tổ chức Đại Hội Kinh Thương năm 2020. Kinh Thương Houston sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho Đại Hội Kinh Thương 2020 San Jose. Chúng tôi cũng mong tất cả các bạn cũng sẽ tham dự Đại Hội 2020 tại San Jose để chúng ta thắt chặt thêm tình bằng hữu Kinh Thương.

Xin cảm ơn Quý Thầy, Cô và các bạn.

Ban Tổ Chức và gia đình Kinh Thương Houston


[trở lại đầu trang]

Kinh Thương Nam Cali đón bạn phương xa

Tin từ NGUYỄN AN NINH (K4 - Nam Cali) - ngày 25 tháng 10, 2019

Nhân ngày Lê Đình Sung K4 và gia đình từ bắc Cali xuôi nam Cali cộng thêm vào đó gia đình Nguyễn Quốc Lập và Hà K4 từ Texas sang thăm cháu.
Anh chị em của KTMD có cơ hội gặp nhau thậ là vui.  Nhắc lại kỷ niêm xưa và hẹn nhau vào cuối tháng 12 này gặp lại để tiếp một người bạn KTMD từ phương xa đến Nam Cali.Anh chị Lê Đình Sung, anh chị Nguyễn Lập, anh chị Lê Vĩnh Hiệp, chị Lê Hoa Vinh, anh Lê Đức Thắng và Nguyễn An Ninh.


[trở lại đầu trang]

Hình ảnh của Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston
(xin xem trong phần Hình Ảnh Đại Hội cùa trang ĐHKT 2019 HOUSTON)

Cập nhật ngày 24 tháng 10, 2019
Hình từ: Chung Minh Hòa (K1 - California),Văn Ngọc Nga (K1 - Úc); Quách Hòa Đạt (K4 - New York), Chu Khắc Bình (K3 - Arizona), và Phó Đức Trường (K3 - Georgia)

Cập nhật ngày 25 tháng 10, 2019
Hình từ: Nguyễn Duy Huân (K1 - Texas)

Cập nhật ngày 26 tháng 10, 2019
Hình từ: Kevin Hiếu Phạm (em của Bùi Viết Hương (K3 - Texas)  và Loan)

[trở lại đầu trang]

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston thành công tốt đẹp

Tin từ Phó Đức Trường (K3 - Georgia)  - Ngày 22 tháng 10, 2019

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston với chủ đề Kỷ Niệm 20 Năm Kinh Thương Web đã  kết thúc vời niềm hân hoan cùa mọi người tham dự.
Kéo dài 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 10, 2019, các bạn Kinh Thương từ Úc, từ Pháp,
từ Đức, từ Canada, và từ các tiểu bang trên toàn nước Mỹ đã tụ họp lại để gặp gỡ Thầy Cô và bạn bè.
Mọi người chia xẻ với nhau những kỷ niệm xưa và nay, những tiếng cười ròn rã và những lời ca tiếng hát trong niềm vui gặp lại Thầy Cô và bạn bè.

Gừi đến các bạn một vài hình ảnh tóm tắt của 3 ngày Đại Hội.

10.17-10.20, 2019 - ĐHKT 2019 Houston - Một vài hình ảnh tóm tắt

Kinh Thương Web mong chờ các bạn chia xẻ những hình ảnh mà các bạn đã chụp dược trong những ngày họp mặt.
Xin các bạn gừi link của các photo album của các bạn về tucan53@hotmail.com. Kinh Thương Web sẽ đưa lên KT Web để mọi người cùng xem.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

[trở lại đầu trang]