SINH HOẠT

LỊCH SỮ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

GIAO HỮU

Line

Kinh Thương Web thân mời các bạn viết cho nhau qua trang Giao Hữu này để thắt chặt hơn thêm tình bằng hữu Kinh Thương. Với trang Giao Hữu này, chúng ta có thể chung vui với nhau trong những dịp vui như thăng quan tiến chức, con cái thành tài, hoặc là lên chức ông bà nội ngoại, v.v... Và chúng ta cũng sẵn sàng chia xẻ, nâng đỡ, an ủi nhau những lúc khó khăn, vất vả trên đường đời. Hãy viết cho nhau nhiều hơn để đại gia đình Kinh Thương Minh Đức càng gần gũi nhau thêm.

Kinh Thương Web chỉ xin các bạn một điều giới hạn duy nhất là xin miễn bàn luận về chính kiến để tránh những điều phiền phức cho các bạn trong nước. Xin tất cả các bạn thông cảm.

Một thay đổi nho nhỏ là Web Browser của bạn phải set-up để xem Unicode (UTF-8): Internet Explorere > View > Encoding > Unicode (UTF-8). 

Mọi ý kiến đóng góp xin ghi vào Trang Giao Hữu, hoặc gửi email về kinhthuong2000@gmail.com. Bây giờ mời bạn vào Trang Giao Hữu