Mừng ĐHKT Úc Châu 2006 thành công

Hôm trước vào Web KT đọc bản tin ĐHKT ở Úc thấy khoảng 34 người tham dự và nhìn vào bản đồ thấy đường xa thăm thẳm tôi đã nể tinh thần KT của mấy anh chị em ở Úc, sự hiện diện của các anh chị em làm tôi cảm thấy KT:

Ngày xưa!
Đến trường hồi ấy tưởng quên đi
Rối đầu lo học chẳng nhớ gì
Gặp Thầy khép nép chào cung kính
Gặp bạn đồng môn chẳng nhớ chi.

Nào ngờ!
Cảnh cũ trường xưa mãi nhớ ghi
Bao năm chồng chất tháng ngày đi
Mong Thầy gặp lại ... mừng thăm hỏi
Muốn gặp bạn xưa... kể chuyện đời!

Hôm nay!
Thượng Đế ban ơn ta gặp lại
Chuyện cũ mang ra lại bắt đầu
Thầy ơi mừng lắm... nay còn gặp
Bạn đó, tôi đây... có nhớ không?

Với các bạn ở Úc Châu cùng lớp ngày xưa có Quyển, Lốn, Minh, Sáng. Sau khi đi mấy lần ĐHKT được biết thêm anh chị Hải, Lan, anh Bảo và chị Kim Ánh...

Đại Hội Kinh Thương ở Úc Châu
Nhìn xem địa chỉ đã nhức đầu,
Xa ôi! xa quá bao ngàn dặm
Tâm cứ mong đi, ngặt việc làm

Theo dõi Đại Hội đã bắt đầu
Chúc Thọ Thầy Khánh, bát thập thâu
Mong Thầy hưởng phước như Đông Hải
Thọ tỷ Nam Sơn đến với Thầy.

Nhắc đến Úc Châu nhó bạn hiền
Giọng cười rổn rảng của Quyển Trương
Chuyện đó tao lo... Trần Lốn nhắc
Thôi mình đi kiếm Ngọc Minh bàn
Bác Sáng ngày xưa ít lang thang
Ôn lại Thầy trò sao nhớ quá
Cũng may nhờ (KT)NET bớt chờ mong...
 

Nhắc đến úc Châu chắc không quên
Anh Hải, chị Lan sẽ đứng bên
Kinh Thương hải ngoại nào cũng đến
Đâu có Kinh Thương đó có ta

Nhắc đến Úc Châu lại nhớ thêm
Anh Bảo hàm râu xem giống Thầy!
Kinh Thương tích cực đã góp sức
Chẳng quản đường xa ráng tiếp tay

Nhắc đến Úc Châu nhớ Kim Ánh
Houston sàn nhảy nhẹ lướt nhanh
Canada không sáu (2006) đâu, chẳng đến
New York cầu mong gặp lại nha...

Tổ chức năm nay nghe Ngọc Nga
Hợp tác, bắt tay với Luân, Hoa
Tạo gày Đại Hội bên trời Úc
Kinh Thương thế giới gởi chúc mừng...

Nguyễn Quang
(Texas ngày 2 tháng 10, 2006)