SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

VIDEO

Line

1. Bạn cần phải có "multimedia player" trên máy của bạn để xem được phim video. Bạn có thể vào
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
để download windows media player mới nhất từ Microsoft.

2. Kích thước của phim video khá lớn, vì vậy thời gian download phim có thể hơi chậm tùy theo sức mạnh của máy computer của bạn, và tùy theo cách bạn nối vào mạng internet (modem, DSL, cable...). Xin hãy kiên nhẫn.

3. Kinh Thương Video chỉ xem được với Internet Explorer. Nếu bạn dùng browser khác chẳng hạn như Mozilla Firefox thì có thể sẽ không xem được. Xin cáo lỗi.

Line

Đại Hội Kinh Thương Toronto 2006 - Phần 1

Đại Hội Kinh Thương Toronto 2006 - Phần 2

Line

Dấu Chân Quê Hương

Line