SỚ TÁO QUÂN CANH DẦN 2010

Kính Thưa Ngọc Hoàng
Công việc bộn bề
Hôm nay đã trể
Vì qúa hăm ba
Ba chân bốn cẳng
Qùy trước bệ rồng
Nghiên mình kính cẩn
Giải bày tâm sự
Xin ngài bỏ qua
Ngọc Hoàng vạn tuệ
Ngọc Hòang vạn vạn tuế ...

Kính Thưa Ngọc Hoàng
Năm nay Thần táo
Tuổi đã sáu không
Sức khỏe long  đong
Vợ con gánh vác
Đôi khi sơ xác
Sức lực kém xưa
Táo Thần xin chừa
Nghe nói đình đám
Thì Thần không đám
Đưa giấy retire ...
Nhưng kẹt Táo bà
Cũng vẫn hăng xay
Cứ xúi đại vào
Tới đâu thì tới
Bà táo bao sau
Nên thần lao đầu
Chớ mau kẻo trể
Bà Táo kể lể
Tui có chuyện này ...
Nhờ ông Tâu đến
Ngọc Hoàng ban ơn
Hôm nay sẵn dịp
Tiễn đưa năm cũ
Trâu cày qúa mệt
Đón chào năm mới
Cọp đến oai hùng
Năm mới thạnh sung
Mọi  người hạnh phúc
Xin nhận lời chúc
Nghiên mình bái phục
Thần dâng tam bái ...

Bây giờ nhắc lại
Chuyện ở Hoa kỳ
Thật là lâm ly
Sau khi nhận chức
Tổng Thống O ba ma
Tổ chức đi xa
Khắp nơi thế giới
Tay bắt làm quen
Hòa bình sắp đến
Được giải No ben
Người người khâm phục ...
Trong nước lục đục
Kinh tế thoái trào
Đồng bào than oán
Chính phủ cho tiền
Sờ - ti - mi - lus
Mọi người lảnh hết
Rồi đến xe củ
Số người lảnh đủ
Bốn xấp gọn bâng
Nhưng đâu còn đó
Dân vẩn khốn khó
Thất nghiệp gia tăng
Chính phủ mần răng
Làm ăn thiếu thốn
Ngữa mặt kêu trời !
Cầu mong thánh thượng
Phán xuống một lời
Chúc phước muôn dân
Người người hưỡng phước .
Phục trươ’c bệ rồng
Thần dâng tam bái ... 

Lại thêm chộn rộn
Về bịnh cúm heo
Chưa đủ thuốc ngừa
Học trò một đứa
Bị bịnh hiểm nghèo
Cả trường nghỉ hết
Trong sở một người
Dính bịnh cúm Heo
Mọi người nghỉ việc
Cũng may cuối năm
Thuốc ngừa được chê'
Mọi người yên dạ
Cảm tạ Ngọc Hoàng
Chỉ đường xui khiến
Chế được thuốc này
Muôn vàn cảm tạ
Nhớ mải ơn sâu
Phủ Phục cuối đầu
Thần dâng tam bái …

Nói chuyện làm ăn
Ăn thì hơi nhiều
Làm chẳng bao nhiêu
Năm nay lình  bình
Công sở khắp nơi
Không thấy mướn vào
Lay off lai rai
Sờ tóc bì hai
Cái nào cũng xuống
có cái mất luôn
Ai cũng ưu tư
Mọi người thâ'y nhừ
Không biê't bỏ vào
Hay nên rút ra
Khổ ơi ! là khổ
Dậm chân tại chổ
Thần muốn re-tire
Không đủ tiền xài
Mong ngaì bảo giúp
Đư'ng trước bệ rồng
Phủ phục kính xin
Thần dâng tam bái …

Trở lại Việt Nam
Tình hình nươ'c  nhà
Không còn nươ'c mă't
Đổ xuô'ng khổ đau
Đân lành vô tội
Thiên tai dồn đê'n
Nặng nhâ't năm này
Tuy Hòa trở ra
Từ Huê' đi vào
Đồng bào xơ xác
Nhà cửa tiêu tang
Gia đình ly tán
Cảnh vợ mâ't chồng
Con không còn mẹ
Giòng nươ'c cuô'n đi
Cửa nhà bàn ghê'
Tài sản bao năm
Gạo thóc dành dụm
Một phút tiêu tan
Hàng vạn chúng sinh
Đang cần giúp đở …
Thì ngay trong sở
Thần nghe lật đật
Phóng đại bài thơ
Quyên tiền các bạn
Hưởng ư'ng  xôn xao
Tình thương dạt dào
Mổi người một ít
Của ít lòng nhiều
Nhín chút chi tiêu
Được hơn một ngàn
Góp vào làm phươ'c
Gởi về bên nhà
Bà con nhận được
Hê’t sư'c vui mừng
Viê't thơ cảm tạ
Gởi hình qua xem
Thần rơi nươ'c mă't
Đư'ng trươ'c bệ Rồng
Cầu mong Thánh Thượng
Ban cho những người
Rộng lòng từ bi
Giúp đở thương người
Đời sô'ng vui tươi
Â'm no hạnh phúc
Cuô'i đầu phủ Phục
Thần dâng tam bái …

 

 Giờ đến phía ta
Kinh thương một nhà
Đại Hội năm nay
Houston nhận lảnh
Hội hợp đã xong
Tổ Chư'c một lòng
Tìm ra địa điểm
Bây giờ cần thêm
Các bạn ghi tên
Dự cho đông đủ
Nhớ lại năm cũ
Không sáu Canada
Không tám New York
Nơi nào cũng ngọt
Dui dẻ qúa chừng
Vợ chồng Táo mừng
Kính mời qúy Thầy
Thân mời các bạn
Ở khắp năm châu
Hảy mau sữa soạn
Chuẩn bị sẳn sàng
Tháng bảy năm nay
Về dự đông đủ
Đại Hội Kinh Thương
Houston thân mời
Thầy trò gặp nhau
Kể chuyện năm nào
Ngày xưa thân ai’ !
Trươ’c ngưỡng bệ Rồng
Thần dâng tam bái

Cũng  lại Kinh Thương
Năm nay bất thường
Tin buồn tới tấp
Vài bạn ra đi
Tuổi đời còn trẻ
Mà đã vội vàng
Giã từ dương thê’
Thần biê’t đã xong
Không cầm được lòng
Nỗi buồn khôn tã
Nô'i tiê'c còn chi
Xin ngài chĩ đường
Cữa trời rộng mở
Đời sau sung sươ’ng
Cuô'i đầu phủ Phục
Tam ba’i ki’nh dâng

Kính Thưa Ngọc Hoàng
Trần gian lă'm chuyện
Kể wài hỏng hê't
Qua tết vẫn còn
Thần xin tóm lại
Kinh tế năm nay
Coi mòi bết qúa
Mất việc đã nhiều
Không đủ tiền tiêu
Nhà cửa thu hồi
Vợ chồng ly tán
Con cái học hành
Nữa đường dang dở
Về mặt chính quyền
Hợp hội liên miên
Tiền xài như nước
Nhưng chẳng tới đâu
Dân chúng ôm đầu
Kêu trời hỏng thấu
Muôn tâu thánh thượng
Thần khẩn vài điều
Thứ nhất ban cho
Chính quyền sáng suốt
Để cầm ngọn đuốt
Soi sáng cho dân
Ấm no hạnh phúc
Thứ nhì xin chúc
Êm thấm Trâu đi
Thịnh vượng cọp về
Sỹ, nông, công, thương
Sỹ thêm tài giỏi
Học rộng tài cao
Nông được trúng mùa
Đều hòa mưa nắng
Công việc tiến nhanh
Thăng chức hàng năm
Thương trường phát triển
Mua một lời mười
Người người hưởng lợi
Xe đò đã đợi
Thần xin dứt lời
Kính mong Ngọc Hoàng
Đời đời hưởng phước
Vạn Tuế muôn năm
Thần dâng tam bái ...

Quang Nguyễn K2.
Kinh Thương Thần Táo
2010 Rước Canh Dần

Nguyễn Ngọc Quang (K2)