SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

DANH SÁCH

Line

Kinh Thương Web có địa chỉ và diện thoại của một số quý vị giáo sư  và các anh chị em Kinh Thương trong các khóa dưới đây. Tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi cá nhân của tất cả, Kinh Thương Web xin chỉ liệt kê một cách tổng quát về địa chỉ mà thôi . Xin các bạn vui lòng liên lạc trực tiếp với Kinh Thương Web qua eMail để biết thêm chi tiết về địa chỉ của các bạn khác..

Kinh Thương Web cần biết : tên, địa chỉ, số điện thoại hiện tại của bạn, bạn thuộc về khóa nào, và bạn muốn liên lạc với ai. Kinh Thương Web sẽ trao đổi địa chỉ của các bạn với nhau.

Click hereQUÍ VỊ GIÁO SƯ

Click herePHỤ KHẢO và VĂN PHÒNG

Click hereKHÓA 1 (1970 - 1974)

Click hereKHÓA 2 (1971 - 1975)

Click hereKHÓA 3 (1972 - 1975)

Click hereKHÓA 4 (1973 - 1975)

Click hereKHÓA 5 (1974 - 1975)

Click hereBÍ THƯ & KẾ TOÁN

Click hereCỰU SINH VIÊN KT

Line