VIDEO

"Dấu Chân Quê Hương"

"Hắt hiu nhìn từng tà áo màu Kinh Thương xanh xanh..."
Những lời thương nhớ về Kinh Thương ngày xưa của "thi sĩ" Nguyễn Hải Bình
được nhạc sĩ Tạ Đắc phổ nhạc, qua tiếng hát Hải Phong
Bài "Dấu Chân Quê Hương" là một trong 12 bài trong CD "Tình Tự Mùa Xuân"
qua tiếng hát Hải Phong (cô LÊ CHÂU) mà đã được phát hành rộng rãi khắp Bắc Mỹ.