Một ngày du ngoạn - Chủ Nhật 6 tháng 7, 2008

Đi xe điện ngầm ở New York

Trên xe điện ngầm

Tới nơi rồi

Lên tàu ra thăm
Tượng Nữ Thần Tự Do

Trên đảo Tự Do
(Liberty Island)

Thăm đảo Ellis

Đón xe điện ngầm đi về