TỔNG KẾT CHI THU CỦA ĐHKT 2008 NEW YORK

Thu

Chi

Ghi danh tham dự $11,500.00 Nh hng Cabana Seaport

$7,000.00

Xổ Số $820.00 Nh hng Todai $1,961.00
Đng gp ti trợ $3,215.00 Tiệc chiu đi tại Hotel Carter (A) $2,009.00
Tiền thu di Liberty Island $620,00 Qu tặng v Linh tinh (B) $1,717.00

Tổng cộng

$16,155.00 Chi ph Ban Nhạc (C) $1,257.00
V đi Liberty Island $544.00
V đi Subway $260.00
Tip cho Hotel Carter Management $200,00

Tổng cộng

$14,948.00

 

Tiệc chiu đi tại Hotel Carter (A)

Qu tặng v Linh tinh (B)

Pakistan Food + Shipping $640.00 100 Hộp bt $450.00
Anh Đạt Vietnamese Food $600.00 New York Crystal + Base $247.00
Bnh + Shipping $170.00 Mũ (baseball caps) $96.00
Nước uống (Soda, nước chai) $371.00 Qu tặng Thầy C $368.00
Hoa $60.00 Chi ph Internet (www.ktmd2008ny.com) $215.00
Tri cy (Cam, To) $40.00 Hoa phng viếng Thn Mẫu Thầy Qu $80.00
Nước đ $30.00 Qu tặng ng Trần Đnh Trường $50.00
Muỗng dĩa, napkins, khăn bn, etc.. $75.00 Ti giấy đựng qu $42.00
Muỗng lớn $23.00 Linh tinh $169.00

Tổng cộng

$2,009.00

Tổng cộng

$1,717.00

Chi ph Ban Nhạc (C)

Thu dụng cụ cho ban nhạc $475.00
Th lao cho anh Thuận $300.00
Taxi $60.00

Tổng Kết Chi Thu

V my bay $353.00

                    Thu

$16,155.00

Chi ph chuyn chở cy  đn $69.00

                    Chi

$14,948.00

Tổng cộng

$1,257.00

Cn dư lại

$1,207.00

 

Như đề nghị ca Ban Tổ Chức trong ngy đầu tin của ĐH 2008 tại khch sạn Carter, số tiền cn lại của ĐH2008 sẽ được gửi về Quỹ Tương Trợ Kinh Thương ở Việt Nam, v trch một phần để hỗ trợ cho chi ph duy tr KinhThuong.net do anh Ph Đức Trường đang điều hnh.

 

Xin lưu :

(1) Ban Tổ Chức ĐHKT 2008 ủy quyền cho KinhThuong.net l nơi duy nhất v chnh thức phổ biến Bảng Tồng Kết Chi Thu của ĐHKT 2008 NY.

(2) Kể từ ngy hm nay (19 thng 7, 2008) cho đến hết ngy 20 thng 8, 2008, cc bạn tham dự ĐH2008 c kiến, cũng như khiếu nại, xin vui lng lin lạc với anh Trần Văn Dương (trandu@yahoo.com) để Ban Tồ Chức ĐH2008 xem xt v giải quyết theo từng trường hợp cho cc bạn.

Trn trọng cảm ơn,

TRẦN VĂN DƯƠNG