[Xin bấm vào mũi tên để vào thăm Kinh Thương]

Tin Buồn:
Anh Phụ Khảo HỒ KIM CHUNG
từ trần

Lời cảm tạ từ gia đình
Anh Phụ Khảo HỒ KIM CHUNG

Mục tiêu đơn thuần của Kinh Thương Web là tạo một tụ điểm để anh chị em cựu sinh viên Kinh Thương Minh Đức có chỗ để liên lạc với nhau, để ôn lại những kỷ niệm của một thời khoác áo thư sinh. Hy vọng rằng trang Web đơn giản này sẽ vươn tới tất cả các anh chị em Kinh Thương trên khắp năm châu bốn biển để mời đón các bạn cùng nối lại vòng tay thân hữu.