[Xin bấm vào mũi tên để vào thăm Kinh Thương]


KinhThương Minh Đức
du ngoạn
Washington, D.C.

Họp Mặt Cựu Sinh Viên
Viện Đại Học Minh Đức 2024
Sydney - Úc Châu
25, 26, 27 tháng 10 năm 2024Mục tiêu đơn thuần của Kinh Thương Web là tạo một tụ điểm để anh chị em cựu sinh viên Kinh Thương Minh Đức có chỗ để liên lạc với nhau, để ôn lại những kỷ niệm của một thời khoác áo thư sinh. Hy vọng rằng trang Web đơn giản này sẽ vươn tới tất cả các anh chị em Kinh Thương trên khắp năm châu bốn biển để mời đón các bạn cùng nối lại vòng tay thân hữu.