Sinh Hoạt

Đám tang VŨ ĐÌNH SÔ

Kinh Thương Web cảm tạ các bạn TRẦN THỊ HUỆ, NGUYỄN TIẾN ANH, NGUYỄN PHƯỚC VĨNH LONG, ĐOÀN THỊ THANH TÂN và các bạn khác 
đã chia xẻ những hình ảnh về đám tang của VŨ ĐÌNH SÔ 

 

 

1. VŨ ĐÌNH SÔ (K3-Saigon)  về với Chúa
2. Trần Thị Huệ và Nguyễn Tiến Anh (chụp hình) đã có mặt bên cạnh VŨ ĐÌNH SÔ và gia đình trong giây phút sinh ly tử biệt.
3. Lo cho bạn mình trên chuyến xe về miền vĩnh cửu.
3. Di ảnh VŨ ĐÌNH SÔ
3. Anh Phạm Thuận cùng các bạn Kinh Thương đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình tang quyến
4. Anh Phạm Thuận đại diện đại gia đình Kinh Thương đọc lời chia buồn.
5. Anh Nhung đọc lời chia buồn của Phó Đức Trường và Ông Thị Cúc
6. Anh Hưng đọc lời chia buồn của Phạm Thành Đức và Chi
6. Bằng hữu Kinh Thương nhắc lại những kỷ niệm với VŨ ĐÌNH SÔ.
6. Nguyễn Tiến Anh và gia đình chia tay VŨ ĐÌNH SÔ
6. Từ nay bạn bè chỉ còn nhắc nhở Sô trong lời cấu nguyện (Trần Thị Huệ)
6. Nhìn lại VỦ ĐÌNH SÔ lần chót.