ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG 2017 - SYDNEY, AUSTRALIA

Danh sách Tham Dự

Tên Họ Khoá Nơi Cư Ngụ Số Người Lớn
Tham Dự
Số Trẻ Em
dưới 12 tuổi
Lệ Phí (AU$) Yểm Trợ Cho
Đại Hội (AU$)
Đã Chuyển
Ngân (AU$)
Thầy Nguyễn Hải Bình Montréal, Canada 1 550.00 245.35 Update 27/05/2017
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng Fairfax, VA, USA 1 550.00 200.00 Update 16/06/2017
Thầy Cô Nguyễn Văn Khánh Canberra, Australia 2 Update 08/10/2017
ĐHKT Montréal Montréal, Canada 1,923.82 Update 03/02/2017
Anh chị Nguyễn Thế Hồng
(Chủ nhà hàng Liberty Palace)
Sydney, Australia 2 Update 08/10/2017
1 Trần Duy Sáng 2 Sydney, Australia 1 550.00 Update 16/06/2017
2 Nguyễn Tuấn Linh & Mỹ Khanh CH Sydney, Australia 2 1,100.00 Update 08/08/2017
3 Mai Anh Trung 3 Sydney, Australia 1 550.00 Update 08/08/2017
4 Nguyễn Thiện Dũng & Ngọc Anh 3 Sydney, Australia 2 1,100.00 300.00 Update 08/08/2017
5 Đặng Thắng CH Sydney, Australia 1 550.00 Update 14/01/2017
6 Nguyễn Bá Lãng & Ngọc Yến 1 Sydney, Australia 2 1,100.00 Update 08/08/2017
7 Trần Thị Phương Ánh & Trần Kim Hải 4 Sydney, Australia 2 1,100.00 Update 03/02/2017
8 Huỳnh Chiêu 4 Sydney, Australia 2 650.00 Update 08/10/2017
9 Dương Tú Mai (Anna Duong) VP Sydney, Australia 1 550.00 Update 14/06/2017
10 Trần Thiện Luân & Hồ Thị Việt Hoa 3 & 3 Canberra, Australia 2 1,100.00 Update 15/09/2017
11 Văn Thị Ngọc Nga 1 Canberra, Australia 1 550.00 450.00 Update 14/01/2017
12 Trần Quang Thế & Tâm 1 Canberra, Australia 2 1,100.00 Update 20/07/2017
13 Phạm Quang Hải & Ngọc Lan 3 & 4 Melbourne, Australia 2 1,100.00 Update 10/09/2017
14 Hà Kim Ánh 4 Melbourne, Australia 1 550.00 Update 20/07/2017
15 Nguyễn Ngọc Bảo 3 Melbourne, Australia 1 550.00 Update 07/10/2017
16 Trương Thành Quyển & Hoà 2 Melbourne, Australia 2 1,100.00 Update 01/07/2017
17 Trịnh Đình Hanh & Thông 3 Melbourne, Australia 2 1,100.00 Update 14/01/2017
18 Từ Kim Ngọc 4 Melbourne, Australia 1 550.00 Update 14/07/2017
19 Phạm Xuân Phương & Hữu 3 Adelaide, Australia 2 1,100.00 Update 10/09/2017
20 Hoàng Dzũng & Thu KHKT Adelaide, Australia 2 1,100.00 Update 24/08/2017
21 Lê Quang Tín & Lan 4 Adelaide, Australia 2 1,100.00 Update 03/10/2017
22 Tạ Thanh Duy Hiếu 1 Brisbane, Australia 1 550.00 Update 15/08/2017
23 Trương Cà Săng & Tuyết Hoa 4 & 4 Brisbane, Australia 4 1,100.00 Update 08/10/2017
24 Trần Nguyệt & Trực 5 & CH Brisbane, Australia 2 1,100.00 Update 12/07/2017
25 Trần Lốn 2 Perth, Australia 1 550.00 Update 16/06/2017
26 Lê Kim Thu 1 San Diego, CA, USA 1 550.00 Update 18/01/2017
27 Đàm Bảo Châu 4 Moraga, CA, USA 2 1,100.00 Update 18/07/2017
28 Nguyễn Đình Long 2 Việt Nam 1 550.00 Update 16/06/2017
29 Quách Hòa Đạt & Ngô Lang 4 & 5 Queen, NY, USA 2 1,100.00 Update 18/07/2017
30 Nguyễn Phước Vĩnh Long & Lan Hương 4 & 4 Murrieta, CA, USA 2 1,100.00 Update 18/07/2017
31 Châu Ngạc Anh & Tô Huệ Sang 2 Oswego, IL, USA 2 1,100.00 Update 01/07/2017
32 Nguyễn Văn Hải 2 Québec, Canada 1 550.00 100.00 Update 06/09/2017
33 Nguyễn Ngọc Hoàng & Liễu 4 Fort Worth, TX, USA 2 1,100.00 Update 18/07/2017
34 Nguyễn Ngọc Quang & Thanh Thủy 2 Fort Worth, TX, USA 6 3,300.00 100.00 Update 14/06/2017
35 Chung Minh Hòa 1 Concord, CA, USA 1 550.00 Update 18/07/2017
36 Nguyễn Thị Em 1 San Jose, CA, USA 1 550.00 Update 18/07/2017
37 Trần Mai Toàn 1 San Jose, CA, USA 2 1,100.00 Update 14/08/2017
38 Phạm Thành Đức & Chi 3 Conroe, TX, USA 2 1,100.00 394.14 Update 21/06/2017
39 TRẦN LƯƠNG Quế-Trân & TRẦN Chí-Hiệu 4 SCHWEIZ, Thụy-Sĩ 2 1,100.00 Update 08/08/2017
40 Trần Quang Đức 5 Việt Nam 1 550.00 Update 17/03/2017
41 Trần Tố Đoan 2 Anaheim, CA, USA 2 1,100.00 Update 21/08/2017
42 Nguyễn Việt & Ngô Kim Hoa & Hoàng Yến 3 & BT Việt Nam 3 1,650.00 Update 01/07/2017
43 La Thị Ngọc Thu 1 Calgary, AB, Canada 1 550.00 200.00 Update 07/04/2017
44 Lê Cao Đàm 1 Fresno, CA, USA 2 1,100.00 90.00 Update 30/07/2017
45 Trần Thị Xuân 1 Muskogee, OK, USA 1 550.00 100.00 Update 05/06/2017
46 Trịnh Thị Xuân Định 4 Vancouver BC, Canada 2 1,100.00 Update 10/09/2017
47 Đặng Văn Danh & Đinh Thị Thanh Hường 3 Việt Nam 2 1,100.00 Update 05/06/2017
48 Hồ Trầm Tuấn Phương 3 Việt Nam 1 550.00 Update 05/06/2017
49 Nguyễn Ngọc Dung (Sương phụ Vũ Đình Sô) 3 Việt Nam 1 550.00 Update 05/06/2017
50 Trần Thị Huệ (50%) 3 Việt Nam 1 550.00 Update 05/06/2017
51 Trần Quang Vinh 3 Việt Nam 1 550.00 Update 05/06/2017
52 Phạm Văn Sơn Khanh & Ngọc Lan & Chi 3 Việt Nam 3 1,650.00 Update 26/06/2017
53 Lâm Quang Thanh Ngân & Quách Tú Anh 1 & 5 Montréal, Canada 2 1,100.00 Update 15/08/2017
54 Đặng Thị Ánh Hợp 4 Ohio, USA 2 1,100.00 Update 10/09/2017
55 Trần Thị Kim Ngọc 3 Hannover, Germany 1 550.00 Update 03/10/2017
56 Hoàng Trí Dũng 3 Houston, TX, USA 1 550.00 Update 18/07/2017
57 Trần Minh Hải 4 California, USA 2 1,100.00 Update 04/07/2017
58 Nguyễn Hồng Hải & Thanh 3 Houston, TX, USA 2 1,100.00 Update 26/06/2017
59 Nguyễn Văn Cường & Duyên 3 Việt Nam 2 1,100.00 Update 26/06/2017
60 Nguyễn Long Đình & Kim Quy 3 Việt Nam 2 1,100.00 Update 26/06/2017
61 Châu Mị 4 Fremont, CA, USA 2 1,100.00 Update 18/07/2017
62 Lê Ngọc Minh 2 Melbourne, Australia 1 Update 30/06/2017
63 Phạm Bảy & Lanni 3 California, USA 2 1,100.00 Update 14/08/2017
64 Lương Dảnh (Gia đình Quế-Trân & Chí-Hiệu) 4 SCHWEIZ, Thụy-Sĩ 1 550.00 Update 08/08/2017
65 Đào Hồng Vân & Trinh Đào 3 Sydney, Australia 2 400.00 300.00 Update 27/08/2017
66 Lương Tái Đệ (Gia đình Quế-Trân & Chí-Hiệu) 4 SCHWEIZ, Thụy-Sĩ 1 550.00 Update 08/08/2017
67 Trần Cẩm Hoà 5 Melbourne, Australia 1 550.00 Update 02/09/2017
68 Châu Thiệu Đức 1 Toronto, Canada 1 550.00 Update 23/09/2017
69 Trần Tất Đạt & Thiên Phương & Thiên Phúc 3 Margarita, CA, USA 3 1,650.00 125.00 Update 12/09/2017
Update 08/10/2017
✓: Đóng tiền vừa đủ
✓: Đóng tiền hơi dư hoặc hơi thiêu thiếu

[trở lại đầu trang]

<