.

ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG 2016 - MONTREAL, CANADA

Danh sách Ghi Danh

Số người tham dự
Ủng hộ Đại Hội
Tên Khoá Đến Từ Quốc Gia Người lớn Trẻ em Ghi tên Đóng tiền US Dolllars CAN Dollars
GS Nguyễn Hải Bình và phu nhân Sherbrooke, Québec Canada 500.00
GS Trịnh Vũ Điệp Ottawa, Quebec Canada 1 300.00 Update Jul 22, 2016
GS Trần Lương Ngọc và phu nhân Nepean, Ontario Canada 100.00 Update Jul 21, 2016
GS Nguyễn Phước Hùng và Cô La Thị Ngọc Thu 1 Calgary, Alberta Canada
1,000.00 Update Jun 23, 2016
GS Phạm Vân Nga và Thầy Nguyễn Trọng Ánh
Update Jun 23, 2016
GS Nguyễn Minh Hải và phu nhânUpdate Jun 30, 2016
GS Vũ Thị ThuUpdate Jun 30, 2016
2 Ban Tổ Chức ĐHKT 2014 San Jose San Jose, California USA 1,000.00
3 Quách Hòa Đạt & Ngô Lang 4 & 5 Forest Hill, New York USA 2
88.00
4 Nguyễn Đoan Hiệp & Nguyễn Hữu Trí 5 Markham, Ontario Canada 2 80.00
5 Bùi Văn Hóa 3 Bruxelles, Belgium Belgium
Update Jun 13, 2016
6 Lâm Quang Thanh Ngân & Quách Tú Anh 1 & 5 St-Denis-sur-Richelieu, Québec Canada 2 1,000.00 Update Jun 24, 2016
8 Phạm Lý Tánh 1 Calgary, Alberta Canada 1 1,000.00 Update Jun 23, 2016
9 Trương Duy Hổ 1 Toronto, Ontario Canada 2
30.00
10 Nguyễn Văn Tấn 3 Montréal, Québec Canada 2
500.00 Update Jun 24, 2016
11 Diệp Minh 1 Montréal, Québec Canada 2
580.00 Update Jun 24, 2016
12 Nguyễn Thị Thu Vân 4 Montréal, Québec Canada 2
Update May 17, 2016
13 Nguyễn Thị Lệ Chi 5 Montréal, Québec Canada 2

14 Nguyễn Văn Hải 2 Dollard-des-ormeaux, Québec Canada 2 500.00 Update Jun 24, 2016
15 Nguyễn Ngọc Quang 2 Fort Worth, Texas USA 3 130.00 Update May 17, 2016
16 Trần Lương Quế Trân & Trần Chí Hiệu 4 & 4
Switzerland 2
Update Apr 9, 2016
17 Phan Kiến Sanh 2 San Francisco USA

270.00 Update Jun 23, 2016
18 Trần Tố Đoan 2 Anaheim USA 2
Update Jun 11, 2016
19 Châu Ngạc Anh 2 Chicago USA 2 60.00 Update Jun 2, 2016
20 Ngô Kim Loan 2 Garland, Texas USA 1
50.00
21 Trần Văn Dương 1 New York, NY USA 2
30.00
Update Jan 15, 2016
22 Phạm Thành Đức 3 Conroe, TX USA 3
90.00 Update May 12, 2016
23 Trương Minh Bạch 3 Sugarland, TX USA 4
Update May 17, 2016
24 Lê Kim Thu 1 San Diego, CA USA 1 30.00
25 Nguyễn Thị Chuyền & Cyndi Cerrantes 1 Huntington Beach, CA USA 2 60.00 Update Mar 22, 2016
26 Văn Thị Ngọc Nga 1 Canberra Australia 1 530.00 Update May 11, 2016
27 Nguyễn Trần Xuân 1 Gardena, CA USA


60.00 Update Jun 13, 2016
28 Phó Thị Minh Thảo 2 California USA 2
Update May 2, 2016
29 Đỗ Tuấn & Đỗ Hồng Mai 2 & BT California USA 2
60.00 Update Feb 16, 2016
30 Nguyễn Việt & Ngô Kim Hoa 3 & BT Saigon Viet Nam 2
Update May 13, 2016
31 Trần Minh Hải 4 San Jose, CA USA 1
Update Jun 9, 2016
32 Trần Thu Hằng 5 Milpitas, CA USA 1
Update Mar 14, 2016
33 Châu Mị 4 Fremont, CA USA

Update Jun 13, 2016
34 Đàm Bảo Châu 4 Moraga, CA USA 1
30.00 Update Feb 24, 2016
35 Trương Vân Lan 4 Milpitas, CA USA 2
Update Mar 29, 2016
36 Chung Minh Hòa 1 California USA 2 60.00 Update Mar 1, 2016
37 Nguyễn Mai Toàn 1 San Jose, CA USA 1
30.00 Update Mar 16, 2016
38 Chu Trọng Dzũng 1 Huntington Beach, CA USA 4
50.00 Update Mar 12, 2016
39 Vĩnh Long & Lan Hương 4 Murrieta, CA USA 2
Update Mar 31, 2016
40 Lê Văn Khoa 3 Houston, TX USA

Update Jun 13, 2016
41 Hoàng Trí Dũng 3 Houston, TX USA 1
Update Jun 13, 2016
42 Nguyễn Duy Huân 1 Houston, TX USA 1 Update Jun 1, 2016
43 Bùi Viết Hương 3 Houston, TX USA 2
Update Jun 20, 2016
44 Trang Sĩ Phước 3 Houston, TX USA 1
Update May 17, 2016
45 Phạm Bảy 3 Las Vegas, NV USA 2
Update Jul 22, 2016
46 Nguyễn Ngọc Hoàng 4 Fort Worth, TX USA 2
Update Jul 22, 2016
47 Nguyễn Trung Thành 4 Lilburn, GA USA 4
Update Apr 25 2016
48 Dương An Kỳ 3 Cumming, GA USA
Update Jun 3, 2016
49 Biện Tấn Luân 1 Milwaukee, WI USA 1
200.00 Update Mar 9, 2016
50 Lưu Mạnh Bổng 3 Anaheim, CA USA 4 Update Feb 16, 2016
51 Nguyễn Thiện Dũng 3 Sydney Australia 2
Update Mar 8, 2016
52 Hồ Việt Xuân 5 Saigon Việt Nam 1
Update Jun 27, 2016
53 Trịnh Thị Ngọc Lan 4 Bremen Germany 2
Update Apr 27, 2016
54 Lê Cao Đàm 1 Fresno, CA USA 2
100.00 Update Mar 29, 2016
55 Nguyễn Thị Em 1 San Jose, CA USA 1

Update Mar 30 2016
56 Tô Thị Tuyết Nga 1 Massachusetts USA 2
Update Jun 13, 2016
57 Trương Thị Hạnh 4 Hamilton, Ontario Canada 2
80.00 Update Jun 13, 2016
58 Trần Thị Thu Hà 1 Saigon Việt Nam 2
UpdateMay 18, 2016
59 Trần Tất Đạt 3 Rancho Santa Magarita, CA USA 4 1 Update Jun 3, 2016
60 Dương Tú Mai Văn Phòng Sydney Australia 450.00 Update May 18, 2016
61 Nguyễn Long Đình 3 Saigon Việt Nam 6 2
Update Jun 13, 2016
62 Trương Vĩ Tuấn 3 Diamond Bar, CA USA

170.00 Update Jun 20, 2016
63 Châu Thiệu Đức 1 Toronto, Ontario Canada 1
Update May 18 2016
64 Nguyễn Văn Viễn 5 Westminster, CA USA 200.00 Update May 18 2016
65 Nguyễn Thị Băng Tâm 4 Garden Grove, AC USA 1 Update May 19 2016
66 Phó Đức Trường & Ông Thị Cúc 3 & 4 Duluth, GA USA 2
Update Jun 9, 2016
67 Nguyễn Thanh Dũng 3 Laval, Quebec Canada 1
Update Jun 17, 2016
68 Trịnh Khánh Tuấn 1 New Jersey USA 1 30.00 Update Jul 22, 2016
69Lưu Đức Tiến3Toronto, OntarioCanada1Update Jul 22, 2016
70Trần Minh Bạch4Montreal, QuebecCanada1Update Jul 22, 2016
Update Jul 22, 2016

[trở lại đầu trang]