SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
4210) IP logged  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (K  View Web Page 
Nguyễn thị Lài 
Khoá:
K3
Chủ Nhật, 10. tháng 6 2018 11:56  Write a comment

Xin thành kính phân ưu cùng bạn Dũng và gia đình. Cầu cho hương linh Bác được siêu thoát.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1