SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3933) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
BUI VAN HOA 
buivanhoa@hotmail.com
Khoá:
K3
Thứ Năm, 3. tháng 5 2018 04:48  Write a comment Send E-mail

Vô cùng bàng hoàng và xúc động khi nhận được hung tin sáng nay với sự ra đi đột ngột của Anh Nguyễn Hoàng Minh Tuấn. Mặc dù đã bao lần dự Đại Hội, Hóa Vân vẫn chưa có dịp gặp được Anh, nhưng hình ảnh thân thương của Anh trên trang KTWeb cũng như những lời trao đổi chân tình của Anh qua điện thư đã để lại cho Hóa đầy sự thương mến dành cho Anh.
Thành thật chia buồn cùng gia quyến và nguyện xin hương linh của Anh sẽ sớm được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng

Thành kính phân ưu
Hoá Vân Brussels
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1