SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3007) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
2
Thứ Tư, 30. tháng 8 2017 10:34  Write a comment Send E-mail

Xin góp lời cầu nguyện cho tất cả mọi người đang gặp cơn khốn khó trong cơn bảo Harvey này , nhất là các bạn SV Kinh Thương và gia đình, được nâng đở, thêm sinh lực để vượt qua cơn lủ lụt, sóng gió. Mau trở lại cuộc sống bình thường.
chúng ta cùng cầu xin.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1