SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
1562) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
2
Thứ Sáu, 6. tháng 1 2017 09:34  Write a comment Send E-mail

Được tin bạn Lương Tế Hà K3 vừa ra đi, đột nhiên tôi nhớ lại những hình ảnh của Hà trong những lần sinh hoạt văn nghệ, hay những lần đi thăm các em cô nhi trong các cô nhi viện. Cho dù không gặp mặt lại từ năm 1975 đến nay, nhưng hình ảnh đó vvẫn còn rất rỏ trong tôi.Ước mong người bạn của chúng ta được yên nghỉ.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1