SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

2018-2019 - ĐHKT Đi Cruise 10 ngày, Southeast Asia, 09/01/2019Kinh Thương New York, New Jersey và Canada thăm thầy cô và gặp lại bạn cũ

Tin từ Lâm Quang Thanh Ngân (K1 - Montreal) - Ngày 19 tháng 7, 2018

Vào ngày Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018,  các bạn Kinh Thương New York, New Jersey và Canada đã đến thăm cô Phạm Vân Nga tại nhà của cô.

Trong dịp này, chúng tôi đã được gặp lại chị Nguyễn Thị Mỹ (B) -Khóa 1- lần đầu tiên sau 43 năm xa cách. Trong hình tại nhà cô Nga, chị là người mặc váy ngắn. Chị qua Mỹ từ 1992, nhưng không có dịp liên lạc với gia đình Kinh Thương tại hải ngoại.

Sau đó mọi người đi ăn tối và mời được thầy Nguyễn Mạnh Hùng tới dùng cơm cùng chúng tôi.

Trên đường trở về New York, chúng tôi có ghé thăm thầy Ngô Tử Hùng ở New Jersey. Những tấm hình cuối là ở nhà thầy Ngô Tử Hùng. Thầy Hùng là người đội nón.
 .

2018.07.16 - Kinh Thương thăm Thầy Cô

[trở lại đầu trang]