SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

20-23 tháng 10, 2017 - ĐHKT Sydney, Australia

[trở lại đầu trang]

Tin Buồn: Anh CHU TRỌNG DZŨNG (K1 - Nam Cali) từ trần

Tin từ Lưu Mạnh Bổng (K3 - Nam Cali) - Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Với tất cả đau thương và luyến tiếc, xin báo tin Anh CHU TRỌNG DZŨNG (K1) vừa qua đời hôm Thứ Tư 11 tháng 10, 2017 lúc 2:07 chiều.

Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017 từ 9:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, tại Peek Funeral Home (góc Bolsa Ave. và Beach Blvd., Westminster, Phòng số 1.

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 10, 2017

Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của anh CHU TRỌNG DZŨNG, và chân thành chia buồn cùng chị Hà và tang quyến. Xin thành tâm cầu nguyện cho hương linh anh DZŨNG bình yên an nghỉ trên cõi vĩnh hằng.

Kinh Thương Web đang chờ thêm tin tức cụ thể và sẽ cập nhật để các bạn biết.

[trở lại đầu trang]

"Ngày Tôi Đi" trang tặng CHU TRỌNG DZŨNG từ Thầy Nguyễn Hải Bình[trở lại đầu trang]