SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

2018-2019 - ĐHKT Đi Cruise 10 ngày, Southeast Asia, 09/01/2019Thông Báo Số 3 của Nhóm Tổ Chức Đi Cruise 2018-2019


KINH THƯƠNG - MINH ĐỨC
NHÓM TỔ CHỨC ĐI CRUISE 2018 - 2019
Thông Báo Số 3

Kính thưa Quý Thầy Cô và các bạn Kinh Thương Minh Đức,

Kết quả viêc̣ ghi danh tham dự Đại Hội Kinh Thương Minh Đức Thế giới lần thứ 10 tại Singapore từ ngày 9/1/2019 đến 19/1/2019 như sau:Tên Khóa Số Người
tham dự
Anh Chị Tuấn Linh - Mỹ Khanh Cao Học 2
Gia Đình anh Lê Ngọc Minh K2 3
Anh Chị Trần Lốn - Mỹ Linh K2 2
Anh Chị Quyển - Hòa K2 2
Anh Chị Thiện Dũng - Ngọc Anh K3 2
Anh Chị Phương - Hữu K3 2
Anh Thắng Adelaide K3 1
Anh Chị Hanh - Thông K3 2
Anh Chị Hải - Phương Ánh K4 2
Anh Chị Dũng - Thu K4 2
Anh Chị Tín - Lan K4 2
Chị Kim Ngọc K4 1
Chị Kim Ánh K4 1
Anh Chị Đức - Perth (Mới liên lạc được) K4 2
Anh Trần Cẩm Hòa K5 1
Gia Đình Nguyễn Ngọc Sử (Em của Minh-Hoa) Thân Hữu 3
Gia Đình anh Nhân (Bạn Anh Hanh) Thân Hữu 2
Anh Hồ văn Hải (Bạn Anh Thắng) Thân Hữu 1
Tổng Cộng 33 người

Ngoài những sinh hoạt thường ngày của nhóm KTMĐ trong chuyến đi từ ngày 9/1/2019 đến 19/1/2019 trên tàu, như găp̣ nhau thường xuyên trong các buổi ăn sáng, trưa, tối và những sinh hoạt khác trong và ngoài tàu v.v..

Ngày thứ Hai 14/1/2019, khi Cruise ship ghé Phú Mỹ - TP Hồ Chí Minh, Nhóm tổ chức đi cruise sẽ tổ chức một cuộc Hội Ngộ giữa nhóm đi cruise 33 người và Gia Đình Kinh Thương Minh Đức đang sống, hoặc đang du lịch tại Viêṭ Nam lúc đó.

Địa điểm tổ chức: Thành Phố Bà Rịa.
Thời gian: từ 12:00pm đến 4:00pm cùng ngày.

Chi Tiết về chương trình sinh hoạt, địa điểm, ăn uống, di chuyển đặc biệt cho các bạn tại TP HCM .v.v.. xin liên lạc với Chị Trần Thị Huệ qua
email: huetran53@gmail.com, hoặc
điện thoại số: 84 886410553.

Đây là cuộc họp mặt chính trong kỳ Đại Hội Kinh Thương Minh Đức Thế Giới lần 10 này. Chi phí cuộc họp mặt này sẽ do Nhóm tổ chức Đi cruise phụ trách, với sự yểm trợ từ BTC Đại Hội Kinh Thương lần 9 tại Sydney năm 2017 vừa qua.

Nhóm tổ chức đi cruise kính mời quý Thầy Cô, và các bạn KTMĐ tham dự ngày họp mặt thân hữu nói trên.


Ngoài ra, trong lần Đại Hội KTMĐ kỳ 10 này, một số các bạn cũng có chương trình

“Tiền Đại Hội”:

- Tại Viêṭ Nam, từ ngày 23/12/2018 đến ngày 6/1/2019.
- Tại Singapore, từ ngày 6,7,8/1/2019 đến ngày 9/1/2019.


“Hậu Đại Hội”:

- Từ ngày 19/1/2019 đến 6/2/2019 tại Việt Nam
- Từ ngày 20/1/2019 đến 24/1/2019 tại Thailand.

Nhóm Tổ chức đi Cruise xin Kính chúc Quý thầy Cô, và các bạn thuộc đại gia đình Kinh Thương Minh Đức, một mùa giáng sinh An Lành, và một Năm Mới 2019, nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc.
Ước mong sẽ có cơ hội găp̣ lại quý Thầy, Cô và các bạn trong Năm Mới.
TM Nhóm Tổ Chức
Trương Thành Quyển & Trịnh Đình Hanh

[trở lại đầu trang]