SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

2018-2019 - ĐHKT Đi Cruise 10 ngày, Southeast Asia, 09/01/2019Kinh Thương Houston đón tiếp anh chị Lâm Quang Thanh Ngân và anh chị Quách Hòa Đạt

Tin từ Phạm Thành Đức (K3 - Houston) - Ngày 27 tháng 3, 2018

Nhân dịp hai gia đình Lâm Quang Thanh Ngân & Quách Tú Anh cùng Quách Hòa Đạt & Ngô Lang đến San Antonio chơi, các bạn đã ghé Houston thăm anh em Kinh Thương Houston. Tất cả các bạn đã có những giây phút thoải mái tuyệt vời họp mặt ở nhà anh Huân vào ngày Chủ Nhật vừa qua Mar 25, 2018.

Hình từ Phạm Thành Đức    KT HOU L Q T Ngân, Q H Đạt

Hình từ Nguyễn Duy Huân    Mar 25, 2018 - Kinh Thương Houston đón chào bạn từ Canada và New York

[trở lại đầu trang]