[Xin bấm vào mũi tên để vào thăm Kinh Thương]

Thư cảm ơn
Ban Tổ Chức ĐHKT 2017
từ
Thầy Nguyễn Hải Bình

Video ĐHKT 2017
từ
Quang Hải & ngọc Lan  (K3 & K4 - Úc)Mục tiêu đơn thuần của Kinh Thương Web là tạo một tụ điểm để anh chị em cựu sinh viên Kinh Thương Minh Đức có chỗ để liên lạc với nhau, để ôn lại những kỷ niệm của một thời khoác áo thư sinh. Hy vọng rằng trang Web đơn giản này sẽ vươn tới tất cả các anh chị em Kinh Thương trên khắp năm châu bốn biển để mời đón các bạn cùng nối lại vòng tay thân hữu.