ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG 2018-2019 - SOUTHEAST ASIA CRUISES

Danh sách Tham Dự

Tên Số Người Tìm Bạn
Share Phòng
Tình Trạng Cập Nhật
1 Hà Kim Ánh 1 03/01/2018
2 Từ Kim Ngọc 1 03/01/2018
3 Trương Thành Quyển + Hoà 2 03/01/2018
4 Lê Ngọc Minh + Hoa + Lisa 3 20/02/2018
5 Gia đình Nguyễn Văn Su (Thân hữu Lê Ngọc Minh) 3 20/02/2018
6 Mai Anh Trung + Ngân 2 03/01/2018
7 Nguyễn Thiện Dũng + Ngọc Anh 2 03/01/2018
8 Trần Cẩm Hoà 1 03/01/2018
9 Trần Thị Phương Ánh & Trần Kim Hải 2 03/01/2018
10 Phạm Bảy + Lani 2 03/01/2018
11 Quách Hoà Đạt + Ngô Lang 2 03/01/2018
12 Nguyễn Ngọc Quang + Thủy 2 03/01/2018
13 Trịnh Đình Hanh + Thông 2 03/01/2018
14 Phạm Thành Đức + Chi 2 03/01/2018
15 Đàm Bảo Châu + Max 2 03/01/2018
16 Nguyễn Ngọc Hoàng + Liễu 2 03/01/2018
17 Nguyễn Phước Vĩnh Long + Lan Hương 2 03/01/2018
18 Vợ chồng Trần Quang Vinh 2 03/01/2018
19 Nguyễn Long Đình 1 03/01/2018
20 Nguyễn Tuấn Linh & Mỹ Khanh 2 20/02/2018
21 Trần Lốn & Mỹ Linh 2 20/02/2018
22 Phạm Xuân Phương & Hữu 2 20/02/2018
23 Nguyễn Văn Thắng 1 20/02/2018
24 Hồ Văn Hai (Thân hữu Nguyễn Văn Thắng) 1 20/02/2018
Update 21/02/2018
: Dự định đi - Considering
: Đã đặt vé - Booked
: Đã hủy vé - Cancelled

[trở lại đầu trang]